An kołek do wiolonczeli model podstawowy - heban 1/2

AN Kołek do wiolonczeli model podstawowy - heban 1/2